Poslovno savetovanje

U svetu konstantnih promena i sve veće konkurencije kako na lokalnom, tako i na svetskom nivou,
Data-Link želi da bude partner koji će pomoći svojim klijentima da se uspešno uhvate u koštac sa svim izazovima koje sa sobom nosi savremeno poslovanje.

Saznajte više

Računovodstvo i porezi

Nema više brige da li možete da dobijete informaciju kada vam zatreba.

Saznajte više

Obračun plata

Sve veći broj kompanija u Srbiji sledi međunarodni trend da kroz outsourcing obračuna zarada, poveća svoju troškovnu i operativnu efikasnost.

Saznajte više

Naše usluge i rešenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.