Kontakt

Data-Link Unija Smart Accounting d. o. o.

Horvatova ulica 80a
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Telefon: (+385) 1 63 89 300
Telefax: (+385) 1 38 22 700

Radno vrijeme:
Od 8:00 do 16:00 CET

E-mail:
info@datalinkunija.hr
 
Društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu
Data-Link Unija Smart Accounting d.o.o.
MBS: 081338377    OIB: 93085718937
Temeljni kapital 170.000,00 HRK uplaćen u cijelosti
Član uprave: Tomislav Urbić
Žiro račun: OTP banka d.d.:2407000-1100200342
IBAN: HR4324070001100200342

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.