Zakon o šumama

Novim Zakonom o šumama propisano je da poduzetnici s godišnjim prihodom manjim od 3.000.000,00 kn više neće biti obveznici obračuna i plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Navedena izmjena stupa na snagu 1.1.2019. Pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupan godišnji prihod veći od 3.000.000,00 kn i dalje će plaćati  naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma u visini 0,0265% od ukupnog prihoda.

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.