Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma  stupio je na  snagu 1. siječnja 2018. godine. Novim Zakonom se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s odredbama Četvrte EU direktive o sprječavanju pranja novca. 

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma  predviđa uspostavu Registra stvarnih vlasnika koji će operativno voditi Financijska agencija (FINA).  Registar se osniva u svrhu praćenja transparentnosti podataka o stvarnom vlasništvu i smanjenja mogućnosti zlouporabe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih  počinitelja kaznenih djela, pranja novca, uključujući i porezne utaje i prijevare, te za financiranje terorizma. Zakon propisuje ograničenja u poslovanju gotovinom na način da pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost (obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja)  u Republici Hrvatskoj ne smije primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 75.000,00 kuna i većoj. Ograničenje vrijedi i u slučaju ako se naplata ili plaćanje obavlja u više međusobno očigledno povezanih gotovinskih transakcija u vrijednosti od 75.000,00 kuna i većoj. Naplata i plaćanje iznad iznosa od 75.000,00 kuna mora se provesti uplatom ili prijenosom na transakcijski račun za plaćanje otvoren kod banke ili putem kreditne kratice.  Ograničenje se odnosi na sva primanja naplate koju primaju poduzetnici i na plaćanja poduzetnika prema drugim osobama.  Novo ograničenje se tiče se svih gotovinskih transakcija, po bilo kojoj osnovi. Te vrijedi i  za naplatu isporuka poduzetnika  prema građanstvu. Gotovinska plaćanja između građana nisu predmet navedenih restrikcija. 

I dalje vrijedi  ograničenje za obveznike fiskalizacije koje kaže da jedan obveznik fiskalizacije smije drugom obvezniku fiskalizacije platiti fakturu u gotovini do najviše 5.000,00 kn.  Što se tiče naplate stranim fizičkim i pravnim osobama u gotovini, ograničenje iznosi 10.000 €.

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.