Zakon o obavljanju studentskih poslova

Novi Zakon o obavljanju studentskih poslova („Narodne novine“ broj 96/2018) stupio je na snagu 8. studenog 2018. godine. 
1. UGOVOR se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla. 

2. Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskoga posla. Iznimno, ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najduže do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanje dulje od mjesec dana. Izvođač i naručitelj posla nakon obavljenoga posla prema prethodno potpisanome ugovoru potpisuju izjavu kojom potvrđuju konačan broj sati ili dana obavljanja posla.

3. Naručitelj posla je dužan dostaviti ovjereni ugovor posredniku odmah po završetku posla, u protivnom posrednik je dužan poslati opomenu (u roku 15 dana od dana završetka posla).

4. Naručitelj posla je dužan platiti posredniku naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

5. Doprinosi i naknade na neto cijenu rada se povećavaju s dosadašnjih 17,50% na 18,00%.

6. Minimalna satnica za obavljeni studentski posao vezana je za minimalnu bruto plaću u RH te za 2018. godinu iznosi 21,50 kn (minimalna bruto plaća u RH za 2018. godinu 3.439,80 kn /160 sati). Ministar će za svaku kalendarsku godinu donijeti odluku o iznosu minimalne naknade u roku od 15 dana nakon što Vlada Republike Hrvatske donese uredbu o visini minimalne plaće.

7. Izvođač ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom.

8. Uvodi se i poseban inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i propisa koji će se donijeti na temelju njega, a koji se odnose na rad izvođača za naručitelje posla, provodit će ga inspektori i drugi ovlašteni službenici nadležni za nadzor propisa iz područja rada, poreza, prireza i doprinosa, u skladu s posebnim propisima, a nadzor odredbi koje se odnose na obavljanje posredovanja pri obavljanju studentskih poslova, provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.