Zakon o​ izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Od 1. siječnja 2020. godine na snagu stupaju izmjene poreznih propisa objavljene u Narodnim novinama br. 121/19 od 11. 12. 2019. o kojima pišemo u nastavku.

Povećan  je osnovni osobni odbitak s 3.800 kn na 4.000 kn.

Umanjena je  porezna obveza za 100% mladima do 25 godina života te za 50% mladima od 26 do 30 godina života za plaću do godišnje osnovice od 360.000,00 kn (umanjuje se samo porez od 24%, umanjenje se ne primjenjuje na poreznu stopu od 36%)

Mogućnost korištenja umanjenja godišnjeg poreza na dohodak koristi se za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života.

  • ​​Ovo umanjenje se neće primjenjivati pri obračunu mjesečne plaće, nego u godišnjem obračunu poreza od strane Porezne uprave. 
U cenzus od 15.000,00 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja.
  • Dualno obrazovanje je novi oblik strukovnog obrazovanja na radnom mjestu u sklopu reforme strukovnog obrazovanja. Cilj je omogućavanje mladim osobama sveobuhvatnog stjecanja potrebnih vještina za učinkovito i samostalno obavljanje poslova.
Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka kojeg ostvaruju učenici i studenti na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga obračunava se na iznos primitka nakon odbitka propisanog neoporezivog iznosa od 15.000,00 kn i osnovnog osobnog odbitka.

Proširen je obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak:
  • primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim 
  • akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu
  • naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa
  • uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje
  • u korist svojeg radnika do propisanog iznosa
Poslodavcima se omogućava uvid u poreznu karticu pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada, a najkasnije do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca.

Poslodavcu/isplatitelju plaće omogućava se uvid u neiskorišteni iznos osobnog odbitka bivšeg radnika najkasnije do dana dospjelosti plaće s ciljem administrativnog rasterećenja.

Poslodavcu/isplatitelju omogućava se uvid u isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca zbog čega ti radnici više nemaju obvezu podnošenja izjava o primljenim neoporezivim primicima. 

Određuju se obilježja nesamostalnog rada temeljem ispunjenja tri kriterija: kontrole ponašanja, financijske kontrole i odnosa stranaka. 
  • Kontrola ponašanja obuhvaća činjenice koje pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti i kontrolirati što posloprimac radi i kako obavlja posao, kroz upute, obuku ili druga sredstva.
  • Financijska kontrola obuhvaća činjenice koje pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti ili kontrolirati financijske i poslovne aspekte posloprimčevog rada.
  • Odnos stranaka obuhvaća činjenice koje pokazuju vrstu odnosa među strankama.
 
Pregled osnovica za obračun doprinosa  i odredbi o visini plaća
OPIS 2019 2020
Najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa 3.210,24 3.321,96
Najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa 50.688,00 52.452,00
Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa 608.256,00 629.424,00
Prosječna plaća u RH (za ograničenje ovrha) 6.237,00 6.434,00
Najniža mjesčna osnovica za doprinose za članove uprava ili izvršnih direktora 5.491,20 5.682,30
Minimalna plaća 3.750,00 4.062,51
Poduzetnička plaća - osnovica za doprinose 9.292,80 9.616,20

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.