Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Od 1. siječnja 2020. godine na snagu stupaju izmjene poreznih propisa objavljene u Narodnim novinama br. 121/19 od 11. 12. 2019. o kojima pišemo u nastavku.
 
Od 1.1.2020. i nadalje će se primjenjivati opća stopa PDV-a i  po stopi od 25%, jer je ukinuto propisano smanjenje opće stope PDV-a na 24% koje je trebalo stupiti na snagu od 1.1.2020.

Proširen je obuhvat stope od 13%:
  • za nositelje fonogramskih prava
  • za pripremanje i usluživanja jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta 
Što se smatra pripremanjem i usluživanjem jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta propisat će se Pravilnikom o PDV-u.

Povećan je  prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 7,5 mil kn.
 
Propisuje se brisanje uvjeta za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa, odnosno isporuke u okviru djelatnosti bolničke i medicinske njege, socijalne skrbi, zaštite djece i mladeži, obrazovanja, neprofitnih organizacija, sporta i tjelesnog odgoja te kulture,  kada ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.
  • Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a omogućuje se svim poreznim obveznicima koji obavljaju predmetne djelatnosti neovisno o tome teže li ostvarivanju dobiti te raspodjeljuju li ostvarenu dobit ili ne.
Propisuje se pojednostavljenje postupka oporezivanja prijenosa dobara iz tuzemstva u druge države članice prilikom  premještanja dobara kada se dobra premještaju u drugu državu članicu za potrebe naknadne isporuke tih dobara poreznim obveznicima (npr. premještanje dobara iz tuzemstva u skladište kupca ili treće osobe u drugoj državi članici).

Uz ispunjenje  propisanih uvjeta, tuzemni porezni obveznici koji prijenos dobara u druge države članice obavljaju u okviru premještanje dobara, od 1.1.2020. neće imati obvezu registriranja za potrebe PDV-a i prijavljivanja stjecanja dobara u tim državama članicama. 

Kod isporuka u nizu kod kojih su isporučena dobra u jedinstvenom prijevozu unutar EU (uključujući i trostrane poslove) u kojima sudjeluju posrednici, isporuka dobara s otpremom/prijevozom, na koju se primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara u druge države članice, smatrat će se isporuka obavljena posredniku.


Međutim, ako je posrednik svojeg dobavljača obavijestio o PDV identifikacijskom broju koji mu je izdala država članica iz koje se dobra otpremaju ili prevoze isporukom s prijevozom smatra se isporuka koju je obavio posrednik.

PDV identifikacijski broj postaje materijalni uvjet za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara u drugu državu članicu, a ne samo formalni uvjet. U svrhu primjene oslobođenja   porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik kojoj se obavlja isporuka mora biti registrirana je za potrebe PDV-a u toj drugoj državi članici te mora isporučitelju dala svoj PDV identifikacijski broj. 

Uključuju se  talijanske općine Campione dʼItalia i talijanske vode Luganskog jezera u carinsko područje Unije.

Propisuju se mogućnost ispravka obveze PDV-a kod promjene porezne osnovice u slučaju kada porezni obveznik kojemu su isporučena dobra ili obavljene usluge nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, pod uvjetom da takvi porezni obveznici obavijeste isporučitelja da nisu zatražili povrat PDV-a.

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.