Zakon o izmjenama i​ dopunama Zakona o porezu na dobit​​

Od 1. siječnja 2020. godine na snagu stupaju izmjene poreznih propisa objavljene u Narodnim novinama br. 121/19 od 11. 12. 2019. o kojima pišemo u nastavku:


 

Uveden je novi godišnji prag prihoda od 7,5 mil kn za:


1. primjenu stope od 12% 


2. mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu


3. obvezu utvrđivanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema računovodstvenim propisima fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost


4. gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija glede mogućnosti plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu

 

Porezno priznatim rashodom smatra se i otpis zastarjelih potraživanja do 5.000,00 kn od nepovezanih osoba obveznika poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti (obrtnika).
 
Porezno priznatim darovanjima za zdravstvene potrebe smatraju se i darovanja za troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove.
 
Skraćen je rok za podnošenje P​​​​​D prijave -  kod otvaranja stečaja i statusnih promjena na 30 dana, a kod prestanka poslovanja (okončanje likvidacije, prestanak bez likvidacije i svaki drugi prestanak poslovanja) na 8 dana.
 
Uvedena je obveza najave radnji koje vode prestanku poslovanja, premještanju u inozemstvo ili u slučaju statusnih promjena – u roku od 30 dana prije pokretanja postupka uz dostavu podataka o poreznom savjetniku ukoliko je uključen u taj postupak.
 
Navedene promjene primjenjivati će se za porezna razdoblja koja počinju teći od 1.1.2020.

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.