Upis e-mail adrese u Sudski registar

Izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru od 19. travnja 2019. godine propisana je obveza upisa bar jedne adrese elektroničke pošte za sve subjekte upisa. Da bi se ova pravila mogla provesti donesen je i Pravilnik o načinu upisa u sudski registar, kojeg je donio Ministar pravosuđa, objavljen u NN 121/2019. od 11. prosinca 2019. te je stupio na snagu u roku osam dana od dana objave.
 
U Pravilniku je propisano da zahtjev za upis adrese elektroničke pošte podnosi registarskom sudu na Tt upisnik zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa na propisanom obrascu, te je također propisan obrazac koji se koristi za dostavu elektroničke adrese sudskom registru. 
Propisani obrazac za upis službene e-mail adrese u Sudski registar šaljemo Vam u prilogu.
Sve pravne osobe koje su upisane u sudski registar imaju obvezu dostaviti podatak o adresi elektroničke pošte sudskom registru. Ta obveza je u osnovi bila u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu Pravilnika za sve pravne osobe upisane u sudski registar. Sudski registar ipak ne kažnjava odmah osobe koje nisu ispunile svoje zakonske obaveze, jer je u čl. 81. ZSR-a propisano da se prvo rješenjem opomenu osobe koje su bile dužne ispuniti zakonsku obvezu, te da ih se poziva da ispune predmetnu obvezu u roku od 15 dana i istodobno se izriče novčana kaznu u slučaju neispunjenja zakonske obveze u tom naknadnom roku. Ako opomenuta osoba ne ispuni obvezu iz tog rješenja u ostavljenom roku, tek će se onda provest postupak radi prisilne naplate izrečene novčane kazne.
Za podnošenje zahtjeva za upis odnosno promjenu adrese elektroničke pošte ne plaća se sudska pristojba jer Uredbom o tarifi sudskih pristojbi nije propisano plaćanje pristojbe za obrazac zahtjeva za upis odnosno promjenu. 

Obrazac se ispuni i pošalje Trgovačkom sudu preporučeno bez javnog bilježnika i bez pristojbe.
Svi koji registriraju e-mail moći će elektronički komunicirati sa sudovima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, stečajnim upraviteljima; te si time mogu  smanjiti troškove komunikacije i pospješiti digitalizaciju Trgovačkog suda. 

Rok za upis je do 1.rujna 2020.

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.