Promjene u registru stvarnih vlasnika nakon 1.siječnja 2020.

Nastavno na promjene poreznih zakona od 01.01.2020., u nastavku vam donosimo još neke nove obavijesti:

Bitna novina uvedena je odredbom čl. 23. Zakona o izmjenama i dopunama ZSPN-a, prema kojoj će od 1. siječnja 2020. godine stvarni vlasnik pravnog subjekta koji ima obvezu upisa podataka u Registar morati članu uprave, osobi koja obavlja jednakovrijednu funkciju ili zakonskom zastupniku pravnog subjekta pravodobno učiniti dostupnim podatke koji se upisuju u Registar (ime i prezime, država prebivališta, dan, mjesec i godinu rođenja, identifikacijski broj, državljanstvo stvarnoga vlasnika i podatke o prirodi i opsegu stvarnoga vlasništva).

Obveznici primjene mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, što je i Data-link d.o.o. bit će obvezni  pisanim putem obavijestiti Ured za sprječavanje pranja novca o postojanju neusklađenosti informacija o stvarnom vlasništvu pojedinoga pravnog subjekta koje su dostupne tim obveznicima na temelju provedbe mjere dubinske analize s informacijama koje su unesene u Registar.

Od 1. siječnja 2020. godine FINA će uime Ministarstva financija  osiguravati povezanost Registra s registrima stvarnih vlasnika iz drugih država članica putem europske središnje platforme.
Od 1. siječnja 2020. godine od obveze upisa podataka u Registar bit će izuzeti svi pravni subjekti kojima je RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač, a ne samo ustanove, kako je to uređeno do sada.

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.