Potpore za očuvanje radnih mjesta za svibanj i lipanj 2020.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je dana 29.5.2020. donijelo odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.

Donesena je odluka o Izmjeni potpore za očuvanje radnih mjesta u svibnju, te odluka da se nastavlja s mjerama za očuvanje radnih mjesta i za mjesec lipanj. 

Donosimo vam oba službena dokumenta koji su objavljeni na službenim stranicama HZZ-a:
Dopuna kriterija za svibanj 2020
Potpora za očuvanje radnih mjesta za lipanj 2020

 

IZMJENE POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U SVIBNJU

Najznačajnije izmjene odnose se na izmjenu kriterija za korištenje mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom za svibanj kod poslodavaca s 50+ zaposlenih:

Naime, poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika, koji nisu korisnici potpora (prvi puta podnose zahtjev za svibanj) trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi.

Prihvatljivi razlozi za korištenje potpore za svibanj nisu: otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl, otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl., nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad. Iznimno su navedeni razlozi za korištenje potpore prihvatljivi samo za one poslodavce koji su podnijeli zahtjev za svibanj zaključno s danom donošenja izmjene kriterija od strane UV HZZ.

Poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika, a postojeći su korisnici potpore prije isplate potpore za svibanj trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi.

Prema uputama na HZZ stranici Poslodavac je dužan i sam priložiti kao dokaz PDV obrazac za mjesec svibanj 2020. i PDV obrazac za mjesec svibanj 2019. (tj. za veljaču 2020. ako ne posluje godinu dana).

Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kriteriji se ne mijenjaju.

Izmjene se odnose i na obveze poslodavaca i Zavoda pa će tako poslodavac koji je tražio potporu za 50+ radnika morati vratiti potporu, ako u periodu od 29.svibnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:
  1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
  2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
  3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
  4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
  5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele

Navedeno se odnosi na isplatu potpore za mjesec svibanj. 
 

NASTAVAK PROVOĐENJA MJERE POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U LIPNJU

Cilj mjera je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost. 
No, za razliku od prijašnjih mjeseci, potpore za lipanj neće dobiti široka lepeza djelatnosti, već samo nekoliko određenih.

Kriterij za dodjelu potpore je pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019. što će poslodavac morati dokazati temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi i koje će morati dostaviti HZZ-u kao dokaz.

Potpora će se moći ostvariti za radnike zaposlene kod poslodavca do 19.3.2020. i to samo za one radnike koje je poslodavca naveo prilikom podnošenja zahtjeva.
Za radnike zaposlene nakon 19. ožujka 2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.
Poslodavci koji nisu isplatili plaću za travanj, neće moći koristiti ovu mjeru.

Obveza vraćanja sredstava potpore za poslodavce koji su tražili potporu za 50+ radnika vrijedi po istim uvjetima kao i kod potpore za mjesec svibanj.

Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina: 
  1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja; 
  2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća; 
  3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica; 
  4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka; 
  5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Razdoblje trajanja ove mjere je lipanj 2020. godine, a odluka o eventualnom produljenju trajanja bit će razmatrana na mjesečnim sjednicama Upravnog vijeća Zavoda. 
Zaprimanje zahtjeva bit će moguće od 8. – 30. lipnja i bez obzira da li ste već postojeći korisnik mjera potrebno je za mjesec lipanj predavati novi zahtjev za isplatu potpore za mjesec lipanj.
 

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.