Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena

U svrhu očuvanja radnih mjesta za mjesec srpanj 2020.godine donesena je nova odluka za poslodavce koji zapošljavaju do 10 radnika.
 

Pregled uvjeta za ostvarenje potpore

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika.
Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.
 
Poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2020.g. i lipanj 2019.g. Poreznoj upravi.
 
Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 50% u lipnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za lipanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.
 
U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.
 
Ciljana skupina radnika ne uključuje umirovljenike i strane radnike kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad
Za radnike zaposlene nakon 30.06.2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.
 
Poslodavac za vrijeme korištenja mjera mora obavljati svoju gospodarsku aktivnost, odnosno radnici moraju obavljati poslove iz opisa radnoga mjesta.
Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su poslovno aktivne imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.
 

Poslodavci koji ne mogu koristiti ovu potporu:

  • Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora
  • Iznajmljivači privatnog smještaja 
  • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak 
 

Trajanje mjere 

Srpanj 2020.g.
Svaki mjesec Upravno vijeće HZZ-a donosi odluku o produljenju mjere
 

Visina potpore

Iznos od 2.000,00 kuna za mjesec srpanj 2020.g. po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 

Nacin odabira korisnika

Javni poziv
Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 07. srpnja do 31. srpnja 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za srpanj 2020. godine.
 
 

Obveze poslodavca

  • Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
  • Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.
  • Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore. 

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.