Nove mjere za skraćivanje radnog vremena

HZZ je objavio nove mjere vezano na izmjenu visine iznosa potpore za skraćivanje radnog vremena.
 

Potpore za skraćivanje radnog vremena

Izmjena se odnosi na visinu potpore koja se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od 70% mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.800 kn mjesečno neto po radniku.

Vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli: do 4.000,00 kn podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec za koji je tražena potpora, množen brojem sati za koje se daje potpora.

Pojedini radnik može provesti do 70% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena. 

Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku.
Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.

Radi fleksibilnijeg provođenja mjere, izmjenama je ukinuta obveza dostave tjednih rasporeda radnog vremena za svakog pojedinog radnika.

Kriterij osim pada ukupnog mjesečnog fonda sati svih radnika je i pad prihoda od 20% ili više u mjesecu korištenja potpore (u odnosu na usporedno razdoblje) osim za NKD C djelatnosti.

Potpora se može dodijeliti poslodavcima koji zapošljavaju:

  • Poslodavci koji zapošljavaju 10 do 50 radnika ako je skraćenje za najmanje 20% radnika
  • Poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika ako je skraćenje za najmanje 10% radnika.
I dalje stoji ograničenje isplate dividende u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021. za poslodavce korisnike potpore.

Izvor
www.hzz.hr.

Za više o navedenoj potpori kliknite OVDJE

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.