Nove mjere za očuvanje radnih mjesta za period od listopada – prosinaca 2020.

HZZ je objavio nove mjere koja će zamijeniti Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan-prosinac, te Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan–prosinac – Mikropoduzetnici. 

U nastavku donosimo kratki pregled novih mjera za očuvanje radnih mjesta po djelatnostima.

Ovom potporom zamjenjuje se dosadašnja Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan-prosinac, te Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan–prosinac – Mikropoduzetnici.

Potporu će, osim poslodavaca iz određenih sektora, moći koristiti i svi poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili odlukom epidemiologa, poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te mikropoduzetnici bez obzira na djelatnost.

Zahtjevi se počinju predavati od 26.10.2020.
 

Visina potpore

Zavod će za ovu mjeru isplaćivati:
 • iznos od najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:

  • od 40,00% do 44,99% - 2.000,00 kn
  • od 45,00% do 49,99% - 2.500,00 kn
  • od 50,00% do 54,99% - 3.000,00 kn
  • od 55,00% do 59,99% - 3.500,00 kn
  • od 60% i više – 4.000,00 kn
 • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore

Kod poslodavaca koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa:

 • 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana
 • 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje
 • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore
 

Ciljane skupine poslodavaca:

A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 01.1-01.7, 03.1-03.2

H - Prijevoz i skladištenje 49.1., 49.3., 50.1., 50.3, 51.1., 51.21., 52.21-52.23.

I - Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića 55.1 - 55.3, 55.9, 56.1 - 56.3

J - Informacije i komunikacije 59

M - Stručne, znanstvene i tehnološke djelatnosti 74.30.

N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 77.11., 77.34., 77.35., 79.1, 79.9, 82.30

R - Umjetnost, zabava i rekreacija  90, 93.20

S - Ostale uslužne djelatnosti  95.11, 95.12, 95.21-92.25, 95.29, 96.01-96.04, 96.09

Ostalo (nije po NKD klasifikaciji)
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja
 • Organizatori sajmova i vjenčanja
 • Prateće djelatnosti (poput tvrtki za najam opreme)
 • Audio i video snimanje
 • Prodaja ulaznica
 • Najam dvorana

Izvor
www.hzz.hr

Za više o navedenoj potpori kliknite OVDJE

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.