Kamatne stope

Nastavno na promjene poreznih zakona od 01.01.2020., u nastavku vam donosimo još neke nove obavijesti:

Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine   

  • 8,11 % u odnosima iz trgovačkih ugovora (poslovne transakcije između poduzetnika) i ugovora između trgovca (poduzetnika) i osobe javnog prava 
  • 6,11% u ostalim odnosima (koji nisu poslovne transakcije niti su trgovački ugovori odnosno ugovori između trgovaca i osoba javnog prava)  
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu iznosi 3,42%
Navedena kamatna stopa primjenjuje se na povezane osobe rezidente i nerezidente, odnosno primjenjuje se u slučajevima zaračunavanja kamata u sljedećim poslovima:
  • između tuzemne poslovne jedinice inozemnog poduzetnika (nerezidenta) i društva osnivača ili
  • između tuzemnog ovisnog društva i inozemnog matičnog društva ili
  • između tuzemnog matičnog društva i inozemnog ovisnog društva ili
  • između tuzemnog i inozemnog, na neki drugi način, povezanog društva (primjerice sestrinska društva).
Međutim, navedeno se primjenjuje i na povezane osobe rezidente ako jedna od povezanih osoba:
  1. ima povlašteni porezni status odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit, ili
  2. ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih razdoblja.
U slučaju kada se na kamate plaća porez po odbitku, porezna osnovica povećava se za svote umanjene za plaćeni porez po odbitku.

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.