Izmjene Zakona o PDV.u od 01.01.2018.

Prenosimo vam novosti o izmjenama Zakona o PDV-u vezano na vozila / strojeve.

Dopušta se priznavanje  50% pretporeza kod nabave ili najma osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.  Za automobile iznad 400.000,00 kn nabavne vrijednosti  ne dopušta se priznavanje pretporeza od 50% na iznos  iznad 400.000,00 kn.  Znači da se osim kod nabave, 50% pretporeza može koristiti i kod svih troškova korištenja automobila (operatvini lizing, gorivo, održavanje, servis, autogume i ostalo).  

Nakon 1.1. 2018. kod prodaje osobnog automobila imamo nekoliko mogućih situacija: 

a) Prodaja vozila nabavljenih nakon 01.01.2018. oporeziva  je PDV-om sa stopom od 25%. Naime, stjecanjem prava na odbitak pretporeza paralelno nastupa i obveza zaračunavanja PDV-a prilikom prodaje vozila. Isto vrijedi i za vozila nabavljena prije 01.01.2018., ukoliko je vozilo kupljeno od prodavatelja koji nije u sustavu PDV-a. Uglavnom se radi o rabljenim vozilima nabavljenim od građana ili poduzetnika koji nisu u sustavu PDV-a. 


b) Prodaja vozila nakon 01.01.2018. oslobođena je PDV-a ako su ista nabavljena u razdoblju 01.03.2012.-31.12.2017., kada nije postojala mogućnost korištenja pretporeza na nabavu osobnih vozila. Na fakturi se navodi napomena: Oslobođeno PDV-a prema čl. 27. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o PDV-u.   


c) Prodaja vozila oslobođena je PDV-a i ako poduzetnik obavlja djelatnost oslobođenu PDV-a na temelju čl. 39. st. 1. i čl. 40. st. 1. Zakona, te prilikom nabave vozila nije imao pravo na odbitak pretporeza. Na fakturi se tada navodi napomena da se radi o oslobođenju temeljem čl. 40. st. 2. Zakona o PDV-u. Ovdje se radi o nabavi vozila za obavljanje određenih djelatnosti koje su oslobođene PDV-a (npr. medicinske usluge, usluge vezane uz osiguranja, financijske usluge, iznajmljivanje stanova itd.) kada je zabranjen odbitak pretporeza prilikom nabave istih. 

Uvodi se obračunsko plaćanje PDV-a kod uvoza određenih strojeva i opreme vrijednosti veće od 1 mil kuna, odnosno poreznom obvezniku se odobrava iskazivanje PDV-a kao obveze u prijavi PDV-a po rješenju Carinske uprave. 

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.