Izmjene poreznih propisa - Porez na dobit

Od 1. siječnja 2019. godine na snagu stupaju izmjene poreznih propisa o kojima pišemo u nastavku.

Odredba koja vrijedi već za prijavu poreza na dobitak za 2018.godini
Porezno priznatim rashodom smatrat će se i otpisi potraživanja koji su potvrđeni u skladu s posebnim propisom o stečaju potrošača i posebnim propisom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja (lex Agrokor). Navedeno će se primjenjivati kod podnošenja prijave poreza na dobit za 2018. godinu i dalje.

Porez po odbitku
Dosadašnja obveza plaćanja poreza po odbitku po stopi od 20% proširuje se i na kamate, dividende, autorska prava i druge naknade ako se isplate osobama s područja nekooperativnih država, a s kojima RH ne primjenjuje Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (nalaze se na EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe). Porez po odbitku po stopi od 15% plaćat će se i na naknade za nastupe inozemnih umjetnika, zabavljača i športaša kada se naknada plaća prema ugovoru za te usluge s inozemnom osobom koja je pravna osoba.

Povezana društva i odredbe o prekoračenim troškovima zaduživanja
Odredbe o ograničenju troškova zaduživanja odnose se samo na porezne obveznike iz sustava grupe povezanih osoba koje posluju na području više država članica EU i trećih zemalja, odnosno na multinacionalne kompanije. Porezni obveznik može kao porezno priznati rashod utvrditi prekoračene troškove zaduživanja samo do 30% EBITDA-e ili do 3 milijuna eura ukoliko tako dolazi do većeg iznosa.

Pravilo o kontroliranim inozemnim društvima
Kontroliranim inozemnim društvom smatra se društvo ili stalna poslovna jedinica smještena u drugoj državi čija dobit ne podliježe porezu ili je neoporeziva u toj državi, pod uvjetom da porezni obveznik sam ili zajedno s povezanim društvima sudjeluje izravno ili neizravno s više od 50% glasačkih prava ili je izravni ili neizravni vlasnik više od 50% kapitala ili ostvaruje pravo na primitak više od 50% dobiti tog subjekta.
Kontroliranim inozemnim društvom može se smatrati samo društvo ili stalna poslovna jedinica smještena u drugoj državi  Europske unije, a u trećim državama samo ako oporezivanje neraspoređene dobiti ne priječi ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugi propisi. Ako se društvo u drugoj državi smatra kontroliranim inozemnim društvom hrvatskog društva, hrvatsko društvo u svoju poreznu osnovicu mora uključiti dobit kontroliranog inozemnog društva koja proizlazi iz sljedećih kategorija prihoda: prihoda od kamata, naknada za licence, dividende i udjela u dobiti, financijskog leasinga te osiguranja, bankarstva, te od prihoda od prodaje roba i usluga nabavljenih i prodanih između povezanih osoba, s malo ili nimalo dodane gospodarske vrijednosti.
Neće se oporezivati kontrolirano inozemno društvo koje obavlja znatnu gospodarsku djelatnost s pomoću osoblja, opreme, imovine, nekretnina, što se potvrđuje relevantnim činjenicama i okolnostima.

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.