Izmjene poreznih propisa - PDV

Od 1. siječnja 2019. godine na snagu stupaju izmjene poreznih propisa o kojima pišemo u nastavku.


Porez na dodanu vrijednost
Smanjenje porezne stope PDV-a na 13% za isporuku:
 • živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva
 • svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva
 • svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi
 • žive ribe
 • svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka
 • svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice
 • svježeg ili rashlađenog povrća, korjena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće
 • svježeg i suhog voća i orašastih plodova
 • svježih jaja peradi, u ljusci
 • dječje pelene
 • usluga i povezanih autorskih prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo
Smanjenje porezne stope na 5% svih lijekova koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode, bez obzira izdaju li se na recept ili ne.

Smanjenje opće stope PDV-a na 24% od 1. siječnja 2020. godine.

Ministar financija će pravilnikom propisati provedbu primjene snižene stope PDV-a, koristeći za isporuku dobara Kombiniranu nomenklaturu (KN).

Danom stupanja na snagu odredbi o promjeni stope PDV-a (1. siječnja 2019. godine) porezni obveznici su dužni popisati zalihe dobara za koje se mijenja stopa PDV-a.

Ulazak u sustav PDV-a
Obvezno je upisivanje u registar obveznika PDV-a i tijekom godine poreznih obveznika koji su i tijekom razdoblja (godine) oporezivanja ostvarili isporuke u vrijednosti većoj od praga za upis u registar obveznika PDV-a (300.000,00 kn). 
Nabava osobnih automobila vrijednosti iznad 400.000,00 kn
Porezni obveznik pri nabavi osobnih automobila može priznati 50% zaračunatog PDV-a, neovisno o visini računa dobavljača. Time se ukida prijašnje ograničenje u vezi s nepriznavanjem pretporeza na vrijednost automobila iznad 400.000,00 kn. Prema Zakonu o porezu na dobit i dalje vrijedi odredba o poreznom nepriznavanju amortizacije u 100% iznosu na vrijednost automobila iznad 400.000,00 kn, neovisno o mogućnosti priznavanja pretporeza.

Strani porezni obveznici registrirani za potrebe PDV-a u RH
Kod primjene prijenosa porezne obveze određuje se da se prijenos porezne obveze ne primjenjuje u slučaju ako isporuku obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, a ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj. To znači da će strani porezni obveznici registrirani za potrebe PDV-a u RH izdavati račune i obračunavati PDV za isporuke prema hrvatskom Zakonu o PDV-u, te pribaviti pretporez pri nabavi dobara i usluga. 
Tuzemni prijenos porezne obveze
Primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze između obveznika PDV-a u RH se proširuje i na isporuke betonskog čelika i željeza, te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura).
INO-PPO
Ukida se obveza predavanja obrasca INO-PPO.

Posebna evidencija o primljenim računima
Uvodi se obveza predavanja evidencije o primljenim računima Poreznoj upravi elektronskim putem u rokovima za predaju PDV obrasca.
 

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.