Izmjene poreznih propisa - OSTALO

Od 1. siječnja 2019. godine na snagu stupaju izmjene poreznih propisa o kojima pišemo u nastavku.

OPĆI POREZNI ZAKON

Proširena definicija povezanih osoba
U krug povezanih osoba uključuju se dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik na način da ostvaruju kontinuitet djelatnosti u jednom prostoru, koristeći istu opremu, prostor i djelatnike. Ujedno se ovaj slučaj uključuje u prioritetne predmete poreznog nadzora.

Elektroničko čuvanje papirnate dokumentacije
Knjigovodstvene isprave koje su izrađene na papiru, primjerice računi, moći će se u poreznim stvarima uzeti u obzir i pretvorene u elektronički zapis ukoliko se osigura vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja od trenutka pretvorbe do kraja razdoblja propisanog za čuvanje.

Prijava činjenica bitnih za oporezivanje
Prijava činjenica bitnih za oporezivanje reducirana je sadržajno, budući da je drugim obrascima već propisana istovrsna obveza.

OPZ-STAT
Obrazac OPZ-STAT predavat će se jednom godišnje u roku za podnošenje prijava poreza na dohodak ili porez na dobit (umjesto dosadašnjih četiri puta godišnje).


POREZ NA PROMET NEKRETNINA

Smanjuje se stopa poreza na promet nekretnina sa 4% na 3%. Niža stopa primjenjuje se na ugovore sklopljene od 1. siječnja 2019. godine.


FISKALIZACIJA

Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na njemu mora vidno pisati »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«.

Produljuje se rok u kojem je obveznik fiskalizacije dužan uspostaviti rad naplatnog uređaja s dva na pet dana.


ELEKTRONIČKO IZDAVANJE RAČUNA

Vrijeme pune primjene Zakona o izdavanju računa u javnoj nabavi je polovina 2019. godine, a do 1. prosinca 2018. godine svi obveznici primjene tog Zakona morali su se osposobiti za primanje e-računa.

Iako se njegova primjena odnosi ponajprije na obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi, on utječe na izdavanje računa osoba koje nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, a koji se pojavljuju kao dobavljači naručitelja u sustavu javne nabave.

Naime, obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi od 1. prosinca 2018. moraju zaprimiti i ne smiju odbiti eRačun, ako mu dobavljač pošalje takav račun. No, ne postoji obveza dobavljača da takvom primatelju izda eRačun. Dakle, dobavljač u sustavu javne nabave i dalje može do 1. srpnja 2019. izdavati svoje račune koje šalje obvezniku primjene Zakona o javnoj nabavi u papirnatom obliku. Od tada on to više neće moći raditi i svoje račune obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi morat će slati u obliku eRačuna.
No, i nadalje će isporučitelji (dobavljači) moći izdavati račune u papirnom obliku ako dobra i usluge isporučuju osobama u izvan sustava javne nabave. 


NAKNADA ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

Novim Zakonom o šumama propisano je da poduzetnici s godišnjim prihodom manjim od 3.000.000,00 kn više neće biti obveznici obračuna i plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Navedena izmjena stupa na snagu 1.1.2019. Pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit i ostvaruju ukupan godišnji prihod veći od 3.000.000,00 kn i dalje će plaćati naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma u visini 0,0265% od ukupnog prihoda.

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.