Intrastat

Nastavno na promjene poreznih zakona od 01.01.2020., u nastavku vam donosimo još neke nove obavijesti:

Novi INCOTERMS 2020 

Prema obavijesti Carinske uprave značajnija je izmjena promjena naziva pariteta DAT u DPU (Delivered at place unloaded – predano na mjesto istovareno). Isti zadržava sve značajke uvjeta DAT samo se mijenja naziv zbog lakšeg definiranja mjesta isporuke i više nije samo terminal. Novi paritet DPU može se koristiti od 1. siječnja 2020., a paritet DAT i dalje ostaje na snazi nakon 1.1.2020.
 

Statistička vrijednost (SV) se ne mora izračunavati

U cilju smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstvenika, tijekom 2020. statističku vrijednost će za gospodarstvenike matematički izračunavati Carinska uprava – Služba za Intrastat, prema godišnjim korekcijskim faktorima koje utvrđuje DZS. Navedeno znači da izvještajne jedinice odnosno deklaranti, pri popunjavanju Intrastat obrazaca za razdoblje od siječnja 2020. nadalje, više nisu u obvezi izračunavati statističku vrijednost. Međutim, iz tehničkih razloga polje “Statistička vrijednost” u Intrastat obrascima za 2020. NE SMIJE ostati prazno!
Na ovaj način obveznicima Intrastata je pružena opcija da tijekom 2020. u polje „Statistička vrijednost“ jednostavno prepišu iznos fakturne vrijednosti ili, kao i do sada, računaju statističku vrijednost temeljem formula iz odgovarajućih šifrarnika.

Stavke male vrijednosti (do 200 EUR)  -  nova KN šifra 9950 0000 

U cilju smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstvenika, od 1.1.2020. u statistički sustav Intrastat uvodi se nova šifra KN 9950 0000, namijenjena za deklariranje stavaka male vrijednosti.
Stavka male vrijednosti je stavka na računu, vrijednosti 200 EUR ili manje, koja se u Intrastat obrascu može deklarirati prema KN šifri 9950 0000 uz primjenu određenih ograničenja. KN šifra 9950 0000 se primjenjuje opcionalno što znači da izvještajne jedinice odnosno deklaranti i dalje mogu umjesto ove pojednostavljene KN šifre koristiti preciznu KN šifru za robu male vrijednosti.
Pojednostavljeno deklariranje stavaka male vrijednosti namijenjeno je prvenstveno manjim poslovnim subjektima, koji ne koriste napredne aplikacije za popunjavanje Intrastat obrasca već ručno popunjavaju INTRASTAT excel tablicu prepisujući stavku po stavku robe sa odgovarajuće dokumentacije.

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.