Hrvatska turistička kartica_CRO kartica

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na
sjednici održanoj 10. lipnja 2020. donijela: Odluku o izmjeni odluke o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj.

U nastavku donosimo pregled informacija vezanih za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj.

Mjera svojim rješenjima treba ispuniti i stvoriti uvjete za postizanje sljedećih ciljeva:

 1. poticanje domaće ugostiteljsko-turističke potrošnje
 2. povećanje udjela domaćih turista u korištenju ugostiteljskih i turističkih usluga
 3. povećanje popunjenosti smještajnih i drugih ugostiteljsko-turističkih kapaciteta
 4. smanjenje izražene sezonalnosti hrvatskog turizma
 5. povećanje primitaka radnika po osnovi radnog odnosa.

Neoporeziva naknada za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika može se isplatiti u iznosu do 2.500,00 kn godišnje.


Pravo na naknadu za podmirenje troškova za odmor imaju:

 1. radnici koji u radnom odnosu obavljaju određene poslove za poslodavca temeljem zaključenog ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, sukladno posebnom propisu kojim se uređuju radni odnosi
 2. obrtnici koji obavljaju djelatnost registriranu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje obrta
 3. djelatnici slobodnih zanimanja koji su po toj osnovi obvezno osigurani prema propisima kojima se uređuju obvezna osiguranja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koji su po toj osnovi upisani u registar obveznika poreza na dohodak ili obveznika poreza na dobit
 4. poljoprivrednici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva.

 

Pružatelji usluga mogu prihvatiti i autorizirati transakciju ukoliko pripadaju klasifikaciji NKD djelatnosti:

 • 55 Smještaj
 • 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
 • 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
 • 79.1 Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)
Više o načinu korištenja, aktualnim pogodnostima i novim nadopunjenim pogodnostima možete naći na www.hrvatskaturistickakartica.hr

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.