Novosti

27.01.2020.

Zakon o​ izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Povećan  je osnovni osobni odbitak s 3.800 kn na 4.000 kn.
Umanjena je  porezna obveza za 100% mladima do 25 godina života te za 50% mladima od 26 do 30 godina života za plaću do godišnje osnovice od 360.000,00 kn (umanjuje se samo porez od 24%, umanjenje se ne primjenjuje na poreznu stopu od 36%)

Saznajte više

27.01.2020.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Od 1.1.2020. i nadalje će se primjenjivati opća stopa PDV-a i  po stopi od 25%, jer je ukinuto propisano smanjenje opće stope PDV-a na 24% koje je trebalo stupiti na snagu od 1.1.2020.

Saznajte više

27.01.2020.

Zakon o izmjenama i​ dopunama Zakona o porezu na dobit​​

Uveden je novi godišnji prag prihoda od 7,5 mil kn za:
1. primjenu stope od 12% 
2. mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu
3. obvezu utvrđivanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema računovodstvenim propisima fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
4. gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija glede mogućnosti plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu

Saznajte više

31.12.2018.

Izmjene poreznih propisa - dohodak i doprinosi

Od 1. siječnja 2019. godine na snagu stupaju izmjene poreznih propisa - Dohodak i doprinosi iz nastavka

Saznajte više

31.12.2018.

Izmjene poreznih propisa - OSTALO

Od 1. siječnja 2019. godine na snagu stupaju izmjene poreznih propisa o kojima pišemo u nastavku.

Saznajte više

31.12.2018.

Izmjene poreznih propisa - Porez na dobit

Od 1. siječnja 2019. godine na snagu stupaju izmjene poreznih propisa - Porez na dobit iz nastavka

Saznajte više

31.12.2018.

Izmjene poreznih propisa - PDV

Od 1. siječnja 2019. godine na snagu stupaju izmjene poreznih propisa - Porez na dodanu vrijednost iz nastavka

Saznajte više

26.11.2018.

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Novi Zakon o obavljanju studentskih poslova („Narodne novine“ broj 96/2018) stupio je na snagu 8. studenog 2018. godine. 
1. UGOVOR se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla. 

Saznajte više

12.11.2018.

Zakon o šumama

Novim Zakonom o šumama propisano je da poduzetnici s godišnjim prihodom manjim od 3.000.000,00 kn više neće biti obveznici obračuna i plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Saznajte više

04.05.2018.

Zakon o porezu na dohodak - što se mijenja od 01.01.2018.

Prema novim promjenama  u Zakonu o porezu na dohodak oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) ne smatraju se voda, te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena. 

Saznajte više

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.