Novosti

30.03.2020.

Potpore za očuvanje radnih mjesta

Dana 23.03.2020. započele su prijave za potpore za očuvanje radnih mjesta prema određenim mjerama.

Razdoblje i trajanje mjere odnosi se na period od 1.3.2020. i dalje, a najduže do 3 mjeseca. 

Saznajte više

18.03.2020.

Važna obavijest!

Dragi naši, radi zaštite zdravlja svojih zaposlenika i njihovih najbližih, od ponedjeljka 16.03.2020. krenuli smo s radom od kuće...

Saznajte više

20.02.2020.

DATA-LINK d.o.o. provodi projekt sufinanciran iz EU fondova

Projektom Optimizacija i integracija poslovnih procesa DATA-LINK IKT tehnologijama uvodi se programsko rješenje za upravljanje projektima, resursima, helpdeskom sa CRM-om.

Saznajte više

27.01.2020.

Intrastat

Prema obavijesti Carinske uprave značajnija je izmjena promjena naziva pariteta DAT u DPU (Delivered at place unloaded – predano na mjesto istovareno). Isti zadržava sve značajke uvjeta DAT samo se mijenja naziv zbog lakšeg definiranja mjesta isporuke i više nije samo terminal. Novi paritet DPU može se koristiti od 1. siječnja 2020., a paritet DAT i dalje ostaje na snazi nakon 1.1.2020.

Saznajte više

27.01.2020.

Porez na dohodak i plaće

Povećan je neoporezivi iznos prigodnih nagrada s 2.500,00 kn na 3.000,00 kn godišnje 
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije mogu se isplatiti neoporezivo do 2.500,00 kn godišnje

Saznajte više

27.01.2020.

Promjene u registru stvarnih vlasnika nakon 1.siječnja 2020.

Bitna novina uvedena je odredbom čl. 23. Zakona o izmjenama i dopunama ZSPN-a, prema kojoj će od 1. siječnja 2020. godine stvarni vlasnik pravnog subjekta koji ima obvezu upisa podataka u Registar morati članu uprave, osobi koja obavlja jednakovrijednu funkciju ili zakonskom zastupniku pravnog subjekta pravodobno učiniti dostupnim podatke koji se upisuju u Registar...

Saznajte više

27.01.2020.

Kamatne stope

Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine   
8,11 % u odnosima iz trgovačkih ugovora (poslovne transakcije između poduzetnika) i ugovora između trgovca (poduzetnika) i osobe javnog prava 
6,11% u ostalim odnosima (koji nisu poslovne transakcije niti su trgovački ugovori odnosno ugovori između trgovaca i osoba javnog prava)  

Saznajte više

27.01.2020.

Porez na dodanu vrijednost

Od 01.01.2020. godine posjedovanje PDV identifikacijskog broja kupca  i pravilno iskazivanje isporuka u Zbirnoj prijavi iz članka 88. Zakona o PDV-u postaju materijalni uvjeti za primjenu oslobođenja za isporuke u EU.

Saznajte više

27.01.2020.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Dodaje se novi obvezni sadržaj računa - QR kod, kako bi se olakšala provjera računa koji se fiskaliziraju. 
Ministar financija pravilnikom će propisati načine generiranja QR koda, obvezatne podatke koje sadrži zapis QR koda i  tip zapisa za QR kod...

Saznajte više

27.01.2020.

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona​​

Uređuje se korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona i time izbjegavanje plaćanja poreza. Smatrat će se da porezni obveznik koristi porezne pogodnosti protivno svrsi zakona, osobito u slučaju kada:
isplatitelj primitka za posao koji ima obilježja nesamostalnog rada ugovara s poreznim obveznikom druge načine za obavljanje posla ili koristi organizacijske oblike koji su oporezivi nižim poreznim stopama...

Saznajte više

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.