Novosti

12.11.2018.

Zakon o šumama

Novim Zakonom o šumama propisano je da poduzetnici s godišnjim prihodom manjim od 3.000.000,00 kn više neće biti obveznici obračuna i plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Saznajte više

04.05.2018.

Zakon o porezu na dohodak - što se mijenja od 01.01.2018.

Prema novim promjenama  u Zakonu o porezu na dohodak oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) ne smatraju se voda, te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena. 

Saznajte više

04.05.2018.

Izmjene Zakona o PDV.u od 01.01.2018.

Prenosimo vam novosti o izmjenama Zakona o PDV.u vezano na vozila/ strojeva. Dopušta se priznavanje 50% pretporeza kod nabave ili najma osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.

Saznajte više

04.05.2018.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma stupio je na snagu 1. siječnja 2018. godine. Novim Zakonom se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s odredbama Četvrte EU direktive o sprječavanju pranja novca. Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma predviđa uspostavu

Saznajte više

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.