Računovodstvo (detaljno)

Usluge uvođenja tvrtke

Uvođenje tvrtke

 • Uvođenje knjigovodstva
 • Otvaranje poslovnih knjiga
 • Priprema kontnog plana
 • Postavljanje šifarskog sistema
 • Postavljanje organizacijske strukture
 • Otvaranje poreznih knjiga
 • Priprema forme izvještaja prema zahtjevu korisnika
 • Uvodni sastanci i korespondencija
 • Uvođenje obračuna plaća
 • Otvaranje baze podataka zaposlenika
 • Inicijalni unos podataka

Preuzimanje podataka

 • Preuzimanje starih knjigovodstvenih podataka i podataka za
  obračun plaća kao što su bruto bilanca, otvorene stavke, početna
  stanja, preuzimanje plaća prethodnih mjeseci.

Usklađivanje podataka

 • Rješavanje spornih i neriješenih knjigovodstvenih podataka
  preuzetih od klijenta, kao što su usklađivanje poslovanja sa
  zakonskim propisima i utvrđivanje ispravnosti stanja svih evidencija.

Knjigovodstvene usluge

 • Glavna knjiga
 • Saldakonti kupaca i dobavljača
 • Registar osnovnih sredstava
 • Mjesečno usklađivanje glavne knjige i svih analitika
 • Interna kontrola ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije
 • Kontrola pravodobnog knjiženja knjigovodstvene dokumentacije

Izvještaji upravi

 • U mogućnosti smo izraditi razne mjesečne izvještaje: račun dobiti i gubitka,
  novčani tijek, usporedba troškova, račun dobiti i gubitka po mjestima troška ili
  profitnim centrima, izvještaje bilance stanja i dnevni izvještaj o otvorenim stavkama s potraživanjima i dugovanjima, kao i mnoge druge, ovisno o vašim potrebama.

Usluge obračuna PDV-a

 • Kontrola svih ulaznih računa
 • Vođenje svih zakonom propisanih evidencija
 • Usklađivanje potraživanja i dugovanja sa poreznom upravom
 • Izrada PDV obrazaca

Usluge obračuna plaća

 • Izrada obračuna plaća
 • Formiranje isplatnih listi
 • Skupni obračun
 • Nalozi banci za isplatu plaće, poreza i doprinosa
 • Priprema svih propisanih izvještaja (kao što su PK-1, MK obrazac, ID obrazac, RS obrazac, RAD-1, RAD-1G …)
 • Cjelokupni i detaljni izvještaji upravi vezani uz plaće zaposlenika

Izrada statističkih izvještaja

 • Izrada kvartalnih statističkih izvještaja sa svim propisanim obrascima sukladno
  odredbama Zakona o računovodstvu. Tri izvještaja u toku godine, četvrti ulazi u
  završni račun.

Izrada završnog računa

 • Bilanca stanja
 • Račun dobiti i gubitka
 • Financijske bilješke uz izvještaje
 • Godišnji obračun PDV-a
 • Prijava poreza na dobit
 • Godišnji statistički izvještaj

Ostale usluge koje su uključene u cijenu

 • Korespondencija s klijentom, poreznom upravom, bankama i ostalim
  poslovnim partnerima. U cijenu mjesečnih knjigovodstvenih usluga uvijek je uključen određeni broj sati korespondencije. Neiskorišteni sati nisu prenosivi u slijedeći mjesec.
  Prilagodba promjenama svih zakonskih obveza u zakonom predviđenom roku.
  Sav potrošni materijal koji je potreban za neometano obavljanje poslova vođenja knjigovodstva.