Obračun plaća (detaljno)

Usluge uvođenja tvrtke za obračun plaća

 • Uvodni sastanci i korespondencija
 • Otvaranje baze podataka zaposlenika
 • Inicijalni unos podataka
 • Preuzimanje plaća od prethodnih mjeseci prema potrebi i dogovoru

Usluga obračuna plaće

Standardne mjesečne usluge
 • Prikupljanje i obrada podataka za obračun plaća
 • Obračun plaće za djelatnike temeljem Vašeg naloga – mogućnost automatskog prijenosa evidencije rada
 • Obračun obustava, plaće u naravi, stimulacija i ostalih primanja
 • Obračun za rad noću, nedjeljom, prekovremeni, bolovanja, blagdani, godišnji, manjkovi, prijevoz, topli obrok, trening i ostale vrste isplata
 • Izrada svih zakonom propisanih evidencija i izvještaja (JOPPD, SNU, IP1, IO1 i ostali po potrebi)
 • Ispis temeljnica za knjiženje sukladno zahtjevima korisnika (po lokacijama, mjestima troška…)
 • Nalozi banci ili bankama za isplatu plaće, poreza i doprinosa – automatski unos u bankovnu aplikaciju za plaćanje putem interneta
 • Ispis i distribucija platnih listi u skladu sa sigurnosnim politikama i traženim formatom klijenta
 • Formiranje i dostava isplatnih listi po zaposleniku – moguće slanje mailom ili printanje
 • Dostava svih navedenih dokumenata korisniku i nadležnim institucijama
 • Detaljni i kompletni menadžment izvještaji – po odjelima, timovima, centrima troška, tipovima ili zaposlenicima, odnosno prema zahtjevu
Redovne usluge u toku godine
 • Održavanje i arhiviranje sve dokumentacije u skladu sa zakonom
 • Praćenje svih zakonskih promjena i njihova primjena
 • Izrada RAD1-G izvještaja
 • Godišnji obračun poreza i prireza u prosincu
 • Ispis i distribucija godišnjih IP obrazaca
Dodatne usluge
 • Obračun plaća za izaslane radnike
 • Utvrđivanje statusa i porezne rezidentnosti stranca poslanog na rad u RH i izaslanog radnika poslanog na rad iz RH u inozemstvo – pismeno očitovanje uz uputu o postupanju
 • Obračun godišnjih i kvartalnih bonusa
 • Priprema neoporezivih isplata božićnica, uskrsnica, raznih potpora, regresa i otpremnina
 • Obrada troškova bolovanja na teret HZZO-a i traženje refundacija
 • Izrada i distribucija poreznih prijava zaposlenicima
 • Stanje zaduženosti zaposlenika na zahtjev
 • Dodatni ispis IP obrasca na zahtjev zaposlenika
 • Različite potvrde vezane uz plaću
Prijava i odjava zaposlenika
 • Izrada svih obrazaca potrebnih za prijavu/odjavu zaposlenika
 • Dostava obrazaca korisniku i nadležnim institucijama
Usluga obračuna ugovora o djelu i autorskih honorara
 • Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara
 • Izrada potvrde o isplaćenom primitku
 • Priprema i izrada platnih naloga
 • Dostava svih navedenih dokumenata korisniku i nadležnim institucijama
Ostale usluge
 • Korespondencija sa klijentom, poreznom upravom, bankama i ostalim poslovnim partnerima
 • Pomoć pri reviziji i poreznoj kontroli
 • Usluge poreznog savjetovanja